Cellulosaisolering

Skärmavbild 2016-04-13 kl. 21.06.43
En naturlig isolering baserad på cellulosafibrer från lokalt insamlat och sorterat tidningspapper. I Sverige består
isoleringen av mestadels Expressen och Aftonbladet. Grundmaterialet i ISOCELL är alltså trä, världens mest
miljöanpassade och förnyelsebara byggmaterial. Det sorterade pappret rivs & mals i två steg och blandas med
brandhämmande tillsatser*. NYHET! NU FINNS ÄVEN ISOCELL EVOLUTION,  UTAN BRANDHÄMMANDE MEDEL SOM BORSALT!
Den färdiga produkten har ett utmärkt isoleringsvärde & värmemotstånd, är bra
som ljudisolering och skyddar byggnaden vid händelse av brand.
EN VÄNLIG ISOLERING
ISOCELL-Cellulosaisolering är mjuk, varm och kliar inte vid beröring. Isoleringen är inte giftig och innehåller inga
skadliga ämnen eller tillsatser. Det finns få isoleringsprodukter på marknaden som har lika låg miljöpåverkan
som ISOCELL sett till hela kedjan från vagga till grav.
SPARAR TID OCH PENGAR
Det speciella med ISOCELL är den långa fiberstrukturen som erhålls genom vårt moderna kvarnsystem. Långa,
spänstiga fibrer ger en produkt med lägre densiteter, bättre isoleringsvärde och högre värmelagrningskapacitet
än de flesta konkurrenter på marknaden. Bättre isolervärden ger en lägre energiförbrukning och kunden spar
mer pengar. Lösullsisolering sparar även tid och resurser på arbetsplatsen vilket leder till en lägre totalkostnad.
VILKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN HAR ISOCELL?
En mångsidig produkt som kan användas till det mesta inom området värmeisolering. Nybyggnation av alla
former av byggnader som t.ex. lågenergihus, passivhus och plusenergihus. Renovering och tilläggsisolering av
befintliga byggnader. ISOCELL installeras på vindar och i väggar, snedtak, mellanbjälklag och golv. ISOCELL
är en isoleringsprodukt som ger dig ett urmärkt skydd mot kyla, värme, ljud, fukt och brand. Dessutom är
produkten CE-märkt vilket gör valet ännu enklare för dig som kund.

 

 

 

ISOCELL är ett isoleringsmaterial gjort av cellulosafiber som produceras från tidningspapper i en optimal
återvinningsprocess. Det grundläggande materialet som används för ISOCELL är därför träfiber. Träfiber är ett
material med utmärkta naturliga fördelar och materialet har använts i tusentals år.  ISOCELL produceras idag i 5
olika anläggningar runt om i Europa. En fabrik ligger i Österrike, en i Belgien och två i Frankrike. I augusti 2013
öppnade ISOCELL sin femte produktionsanläggning, denna gång i Tibro, Sverige för att serva den snabbt
växande marknaden i Skandinavien och de Baltiska länderna. ISOCELL producerar cellulosaisoleringen med
den mest moderna tekniken som är tillgänglig.

Tidningarna, som levereras försorterade, förvandlas till grova fibrer och blandas sedan med brandhämmande
tillsatser i en kvarn. ISOCELL är naturligt motståndskraftig mot mögel, röta, skadedjur och insekter.

NYHET! NU FINNS ÄVEN ISOCELL EVOLUTION,  UTAN BRANDHÄMMANDE MEDEL SOM BORSALT!

Svanenbilaga-ISOCELL-Evolution-150519

Produktionen är föremål för de mest rigorösa interna och externa kvalitetskontrollerna, detta för att upprätthålla
de höga kvalitetskrav som finns på den europeiska marknaden.

Argument för att använda långa cellulosafibrer är dess extremt låga värmeledningsförmåga och dess förmåga att
lösas upp utan att sjunka, även när lagret med isolering är väldigt tjockt. ISOCELL är inte giftigt, innehåller inga
ämnen eller tillsatser som kan orsaka skada och är mjuk och varm vid beröring. Materialet är snällt mot huden,
irriterar inte, och klassas därför som ett miljö –och hälsovänligt isoleringsmaterial.

Licensierade ISOCELL specialister installerar cellulosafiber i slutna konstruktioner och på öppna bjälklag med
hjälp av särskilda Isoleringsmaskiner. Cellulosaisoleringen formas i konstruktionen till ett skräddarsytt
isoleringsskikt.
index

Bästa värmemotståndet

Den konstanta värmeledningsförmågan är inte det enda speciella med ISOCELL cellulosaisolering. Det är ett
känt faktum att alla typer av isolering bara är så bra som dess svagaste punkt. Med ISOCELL cellulosaisolering
fyller du även de minsta av hålrum och springor i konstruktionen. Resultatet blir en isolering, fri från skarvar,
glipor och köldbryggor, som formar sig efter konstruktionen.

isocell

Utmärkt skydd mot Värme

I Sverige har vi alltid varit duktiga på att hålla kyla borta från
byggnaden vintertid men vi har alltid haft problem med
övertemperaturer under sommarhalvåret.

Den stora lagringskapaciteten hos ISOCELL cellulosaisolering
resulterar i en avsevärt försenad överföring av utstrålad värme från
solen. Även vindsutrymmen håller sig svala långt in på natten vilket
gör att du alltid kan sova fridfullt.

Det är också möjligt att beräkna värmeskydd i ett liknande sätt som
för att beräkna U-värdet för värmeisolering. I detta fall pratar man om
Phase lag (PHI).

Phase lag indikerar hur många timmar det tar för ett material att
överföra värme från utsidan till insidan av en byggnad sommartid.
Ju högre värmelagringskapacitet ett isolermaterial har, ju längre tid
tar det för värmen att överföras. Som ni ser i diagrammet är
cellulosaisolering ca 8 gånger effektivare på att hålla värmen borta
sommartid än mineralullen.

Ett hus isolerat med cellulosa håller en medeltemperatur som är ca 5
grader lägre en varm sommardag än ett hus med samma tjocklekar av
mineralullsisolering.

sommartid än mineralullen.

Ett hus isolerat med cellulosa håller en medeltemperatur som är ca 5
grader lägre en varm sommardag än ett hus med samma tjocklekar av
mineralullsisolering.

Fuktreglerande

ISOCELL cellulosaisolering håller huset torrt, eftersom den av
naturen fått förmågan att transportera fukt. Denna hygroskopiska
förmåga har också en positivt reglerande effekt på rumsklimatet.

När ISOCELL används i renoveringssyfte eller för isolering av platta
tak utan luftspalt, agerar isoleringen som en fuktbuffert.

Dessutom, jämfört med konventionella isolermaterial som mineralull
är ISOCELLs vind- och lufttäthet betydligt bättre, speciellt inom
träkonstruktioner. När allt kommer omkring möter de naturliga
egenskaperna hos cellulosaisolering i samband med ISOCELLs
inblåsnings teknik de hösta kraven på rumsklimat och
energibesparingar.

Maximal ljudisolering

Cellulosaisolering som installeras kompakt och utan skarvar innebär
stora fördelar inom även detta område. Tester visar att ISOCELL som
ljudisolering i innerväggar erhåller upp till 7 dB bättre ljudklass än
traditionell mineralull.

Maximalt brandmotstånd

ISOCELL cellulosaisolering har, i jämförelse med andra
isoleringsmaterial, upprepade gånger bevisat sin egna höga standard
då det kommer till brandmotstånd. Detta har bevisats genom tester
utförda på byggnadsdelar som klaras brandklass från REI30 till

REI90.

Med EN klassificering B-s2-d0 uppnår ISOCELLs isolering ett av de
bästa möjliga betygen för isoleringsmaterial.

Brandtester, utförda vid Institut für Brandschutztechnik und
SicherheitsforschungGmbh (Institutet för Brandteknik och Forskning
om Säkerhet) i Linz, likaväl som brandtester utförda på ISOCELLs
egna anläggningar, ger samma resultat:

ISOCELL cellulosaisolering brinner inte. Endast det yttre skiktet
förkolnar och hämmar brandförloppet.

Minimal miljöpåverkan

Det är ett välkänt faktum att bra isolering inte bara är en
energibesparing utan även är harmlös gentemot miljön. Även inom
produktionsfasen är ISOCELL cellulosaisolering oöverträffad från ett
ekologiskt perspektiv:

Jämfört med andra isoleringsmaterial, såsom cellplast eller glasfiber,
är den primära energi som behövs för produktionen mycket lägre.
I jämförelse med cellplast är det bara en sjättedel, och jämfört med
glasfiber ligger det på en tredjedel.

Fördelar på arbetsplatsen

• Inget spill och farligt avfall
• Material som lämpar sig för alla applikationer och
tjocklekar
• Snabb bearbetning
• Inga problem med förvaring på plats
• Inget bärande av material på plats
• Mycket lägre energiförbrukning tack vare marknadens bästa
värmelagringskapacitet
• En skarvfri och tät isolering
• Bättre inomhusklimat
• Friskare hus
• Garanti på isoleringsarbetet