Andra produkter

 

Tätskikt Isocell

tätskikt

Vi har ett komplett utbud av lufttäthetsprodukter och tätskikt. Detta utgör en av de viktigaste delarna i vårt MILJÖBYGGSYSTEM.

MBS Miljöbyggsystem ser på byggnaden som ett system där man väljer rätt tätskikt och isolering till varje enskild konstruktion. Vilket tätskikt man väljer till en konstruktion är av yttersta vikt för att få en fuktsäker och sund konstruktion. I en vanlig vägg kan man t.ex. använda AIRSTOP Ångbroms på insidan av isoleringen och OMEGA Vindskydd eller PAVATEX Isolair/Pavatherm Plus på utsidan. Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet och PAVATEX skivorna men inte så diffusionstät som en ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut (s.k. dubbelriktad ångtransport). MBS Miljöbyggsystem bygger på idén att bygga lufttätt men diffusionsöppet, så att fukt inte stängs in. Fördelen med att använda en ångbroms i stället för en ångspärr blir särskilt tydlig i våtrumsytterväggar. Där stänger man i dag in fuktkänsliga material, t.ex. gipsskivor, mellan två täta skikt (ångspärr och tätskikt). Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera ångbromsen vid elinstallationer. På så sätt eliminerar man risken för luftläckage. Detta tillsammans med cellulosaisolering från ISOCELL som är ett levande material blir väldigt lyckat då den kan hjälpa till att andas och transportera oönskad fukt ut ur konstruktionen.

Idealet 5–10

I dag finns det fastställda gränser för vad som är en ångspärr och vad som är ett vindskydd. Enligt en klassisk tumregel ska ångspärren på väggens insida ska vara 5 gånger så ångtät som vindskyddet på utsidan. I takkonstruktioner ska motsvarande förhållande vara 10. De ångspärrar som används i dag, vanligtvis 0,20 mm plastfolie, är i själva verket så ångtäta att förhållandet blir 200 eller mer. I MBS Miljöbyggsystem ersätts oftast ångspärren på insidan med en mera diffusionsöppen ångbroms. Om vindskyddet har ett ånggenomgångsmotstånd på sd: 0,15m ska ångbromsens värde vara minst sd: 0,75m för att förhålllandet ska bli 5. Resultatet är att fukten kan vandra ut i båda riktningarna och väggen torka.

diffusionsöppna-tätskikt-illustration

Enkelt uttryckt skall man eftersträva att bygga med förhållandet 5-10 gånger tätare på insidan än utsidan av konstruktionen och då så diffusionsöppet som möjligt. Det är det bästa sättet att uppnå en fuktsäker konstruktion som samtidigt hjälper till att skapa en sund inomhusmiljö.

 

http://www.miljobyggsystem.se/produkter/isocell/tatskikt/

 

 

WoodyCell

woodycell_hemsida

Naturlig – Ekologisk – Lösull

WOODYCELL är ett naturligt isoleringsmaterial tillverkad av ren träfiber, innehåller inga skadliga ämnen eller tillsatser och kliar ej. På grund av den låga energiförbrukningen under produktionen är WOODYCELL oslagbar ur ett ekologiskt perspektiv. Ett isolerande material för alla applikationer, oavsett om det är nybyggnation, renovering, snedtak, plattak, innertak, exteriört eller interiört…

http://www.miljobyggsystem.se/produkter/isocell/isolering/woodycell/

 

Pavatex

pavatex_prince_charles_pavatherm_plus

Europas ledande leverantör av träfiberisolering…

PAVATEX är ett anrikt företag som startade redan 1932 i Schweiz. Inledningsvis producerade man hard boards (HDF) men för snart 20 år sedan valde man att sluta med det och istället satsa på mjuk träfiberisolering (Soft woodfiber boards). De 2 fabrikerna i Schweiz har successivt moderniserats och är idag toppmoderna produktionsenheter. Man ligger i framkant och utvecklar ständigt nya produkter och systemlösningar för det moderna klimatskalet. Efterfrågan fortsätter att öka allt eftersom debatten om miljön intensifieras. Tack vare den ökade efterfrågan tog man år 2011 beslutet att investera i världens modernaste produktionsanläggning för träfiberisolering. Idag, endast 2 år senare, står produktionslinan klar i Golbey i Epinal, Frankrike.

MBS är generalagent för PAVATEX i Sverige och Norge och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla marknaden i Skandinavien. Vi arbetar engagerat och metodiskt för att bygga upp en marknad för PAVATEX träfiberisolering och systemlösningar. – Kenneth Widehall, Miljöbyggsystem MBS

pavatex-pdf